CyBuses Cyprus buses information, simplified

Bus stop Zygi Marina - 3rd Stop Larnaca Public Transport

Today's timetable

 • 00:52

  456 VASILIKO

 • 08:29

  407 ZYGI

 • 11:50

  407 ZYGI

 • 14:43

  407 ZYGI

 • 17:36

  407 ZYGI

 • 20:46

  407 ZYGI

Serviced by routes:

 • 407 Larnaca St. - Airport - Meneou - Kiti - Mazotos - Tourist Area Pentaschinos - Zygi - Vasiliko
 • 456 Nightly Larnaka Station - Airport - Meneou - Kiti - Mazotos - Tourist Area Pentaschinos - Zygi - Mari - Vasiliko