CyBuses Cyprus buses information, simplified

Bus stop Michalaki Paridi - 6th Stop Larnaca Public Transport

Today's timetable

 • 00:58

  452 ALAMINOS

 • 10:04

  414 Kofinou Station

 • 12:36

  414 Kofinou Station

 • 16:05

  414 Kofinou Station

 • 20:05

  414 Kofinou Station

Serviced by routes:

 • 414 Larnaca Station - Alethriko-Aplanta-Anglisides-Menogeia-Politiko A- Kofinou Station
 • 452 Nightly Larnaca Station - Klavdia - Alethriko - Kivisili - Aplanta - Anafotia - Alaminos