CyBuses Cyprus buses information, simplified

Bus 66 timetable

Lefkosia - Agros - Pelendri - Saittas

Timetable for 2nd December 2023 (1 trips, from 2 p.m. until 2 p.m.)

 • 14:00 Papoutsa
 • 14:27 Christoforou Pissaridi Ave. - Agros
 • 14:28 C.A.P.O. Agros Office 1
 • 14:30 Agros Post Office 1
 • 14:31 Panagia Eleousa Church 1
 • 14:33 Apeitios School - Glafkos Clerides Sport Centre 1
 • 14:38 Rodon Hotel 2
 • 14:56 Panagia Potamitissa Church 2
 • 15:15 Nikou Karasamani - 1st Pelendri 2
 • 15:17 Pelendri Elementary School 2
 • 15:21 Sotiri Tsangari - 5th Pelendri 1
 • 15:22 Sotiri Tsangari - 4th Pelendri
 • 15:24 Grigori Afxentiou - 3rd Pelendri 1
 • 15:27 Nikou Karasamani - 2nd Pelendri 1
 • 15:30 Nikou Karasamani - 1st Pelendri 1