CyBuses Cyprus buses information, simplified

Bus 60B timetable

Kouka - Silikou - Ag. Georgios - Monagri - Doros - Distrato Doros-Laneia

Timetable for 4th December 2023 (4 trips, from 6 a.m. until 3:45 p.m.)

  • 06:00 Kouka
  • 06:03 Silikou 1
  • 06:07 Agios Georgios Lemesou 2
  • 06:10 Monagri 2
  • 06:11 Doros
  • 06:13 Laneia
  • 06:15 Distrato Lanias - Doros 1